Podzimní kolo Fondu mobility UK na rok 2022/23 otevřeno

Podzimní kolo Fondu mobility UK na rok 2022/23 otevřeno

Podzimní kolo Fondu mobility Univerzity Karlovy bude otevřeno od 19. září do 19. října 2022. Pozdější žádosti na budoucí mobilitu přijmout nelze.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         
  • studium zahraničních studentů na UK                                                   
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Žádosti prostřednictvím online přihlášky rektorátu musí obsahovat tyto dokumenty:

  • Motivační dopis včetně podrobného plánu studia
  • Potvrzení nominace na výměnu a/nebo dopis o přijetí
  • Doklad o jazykových schopnostech
  • Doporučující dopis
  • Vyplněný formulář žádosti

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Fondu mobility.

Studenti, kteří chtějí financovat své individuální studijní/výzkumné cesty související s jejich diplomovou prací, mohou rovněž žádat o finanční prostředky z Fondu mobility UK za stejných podmínek jako studenti výměnných pobytů.

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.