Podpora amerických akademiků na UK

Fullbright Chair

Podpora amerických akademiků na UK

Univerzita Karlova uzavřela dohodu s Komisí J. Williama Fulbrighta, na jejímž základě vzniká pro americké akademiky a akademičky možnost částečné finanční podpory dočasné akademické či lektorské pozice na kterékoliv fakultě nebo součásti Univerzity Karlovy. Dohoda je omezena na maximálně dvě osoby v konkrétním akademickém roce.

Pozice je určena kvalifikovaným americkým akademikům a akademičkám, kteří budou v rámci svého působení na UK předávat zkušenosti a informace z oblasti svého zaměření a nabyté praxe studentům vyšších ročníků bakalářských a magisterských programů. Délka jejich působení je určena na rozmezí 3 až 10 měsíců se začátkem vždy buď v půlce září či v půlce února, kdy začíná nový semestr. Pozice je otevřená kterékoli specializaci ve všech oborech, které Univerzita Karlova nabízí.

Termín podávání přihlášek na akademický rok 2024/2025 je 15. září 2023.

Více informací najdete na webu Univerzity Karlovy.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí zahraničního oddělení FSV UK Michaelu Rudinskou na e-mailu svoz@fsv.cuni.cz, případně rovnou na zodpovědnou osobu Odboru zahraničních vztahů rektorátu Annu Bowers na e-mailu anna.bowers@ruk.cuni.cz.