Podejte si žádost o stipendium SYLFF

Podejte si žádost o stipendium SYLFF

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.

Studenti denní formy doktorského studia sociálního či humanitního zaměření mohou žádat o až dvouleté stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce.

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:

  • české občanství
  • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia
  • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK

Žádost uchazeče musí být předložena v angličtině v pdf formátu a musí obsahovat následující dokumenty:

  • Přihláška uchazeče: SYLFF Application Form
  • CV uchazeče s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti (max. 2 strany A4)
  • Motivační dopis (max 1,5 strany A4)
  • Doporučující dopis školitele: Recommendation letter

Žádosti předkládají studenti na fakultu k rukám vedoucí OZS na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 29. dubna 2022. Z došlých přihlášek budou vybráni dva kandidáti/tky, kteří budou nominováni do druhého kola výběrového řízení na rektorátu UK. Z výběrového řízení vzejdou dva kandidáti, kteří budou nominováni japonské nadaci za Univerzitu Karlovu.

Více informací najdete zde

Rozhovor se stipendistkou si můžete přečíst na našem blogu 

stipendium plakát