Plánované změny v Podmínkách přijímacího řízení s nástupem v akademickém roce 2021/2022

Bc. & Mgr. přijímací řízení

Plánované změny v Podmínkách přijímacího řízení s nástupem v akademickém roce 2021/2022

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci plánujeme následující změny v podmínkách aktuálního přijímacího řízení pro zajištění rovných podmínek. Změny bude na svém dubnovém zasedání projednávat fakultní Akademický senát, může tedy dojít k drobným úpravám, nicméně lze očekávat, že níže popsaná struktura nebude změněna.

Změny u bakalářských studijních programů (abecedně; pokud není program uveden, se
změnami se nepočítá)

 • Česko-německá studia – přijímací zkouška se uskuteční online prostřednictvím platformy Moodle UK.
 • Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations – v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace se druhé kolo uskuteční online formou.
 • Komunikační studia se specializací Mediální studia – v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace se druhé kolo uskuteční online formou.
 • Komunikační studia se specializací Žurnalistika – v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace se druhé kolo uskuteční online formou.
 • Politologie a mezinárodní vztahy – ruší se druhé kolo. 

Změny u navazujících magisterských studijních programů (abecedně; pokud není program uveden, se změnami se nepočítá.

 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia (DS) – první kolo formou písemné eseje v anglickém jazyce prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia (DS) – první kolo formou písemné eseje v anglickém jazyce prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Bezpečnostní studia (PS) – online zkouška prostřednictvím platformy Moodle UK a stručné CV.
 • Mezinárodní vztahy (PS) – test s otevřenými otázkami a dvě kratší eseje ověřující znalosti mezinárodních vztahů.
 • Německá a středoevropská studia – jedno kolo formou online pohovoru (motivace, odborná literatura, znalosti anglického a německého jazyka).
 • Politologie (PS) – přijati budou uchazeči, kteří si podali přihlášku v řádném termínu a zaplatili registrační poplatek, při zápisu pak doloží řádně absolvované bakalářského studia.
 • Sociologie (PS) – přijímací zkouška zůstává dvoukolová, avšak se zkrácenou strukturou.
 • Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (PS) - první kolo formou písemné eseje v prvním jazyce a test z druhého jazyka prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Teritoriální studia se specializací Evropská studia (PS) - první kolo formou písemné eseje v prvním jazyce a test z druhého jazyka prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Teritoriální studia se specializací Německá a rakouská studia (PS) - první kolo formou písemné eseje v prvním jazyce a test z druhého jazyka prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia (PS) - první kolo formou písemné eseje v prvním jazyce a test z druhého jazyka prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Teritoriální studia se specializací Západoevropská studia (PS) - první kolo formou písemné eseje v prvním jazyce a test z druhého jazyka prostřednictvím platformy Moodle UK a druhé kolo formou online pohovoru.
 • Veřejná a sociální politika (PS) – ústní jednokolová přijímací zkouška, v závislosti na epidemiologické situaci online formou.