Otevírá se jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

Otevírá se jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2023

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility pro rok 2023.

Žádat lze vždy pouze o příspěvek na budoucí mobilitu. Nelze žádat o příspěvek na online mobilitu. 

Rektorátní aplikace pro podávání žádostí je přístupná od 1. února 2023. Fakultní deadline podávání přihlášek prostřednictvím této aplikace je stanoven na 20. března 2023 (do 15:00). 

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         
  • studium zahraničních studentů na UK                                                   
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí               
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Vyhlášku a podrobnější informace najdete na webu OZS

Dotazy je možné zasílat na veronika.silhova@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 140 u Veroniky Šilhové, OZS, kancelář 216b.