Online Winter School 2021: International Relations in Challenging Times

Online Winter School 2021

Online Winter School 2021: International Relations in Challenging Times

Institut mezinárodních studií FSV UK pořádá v termínu od 25. do 29. ledna 2021 online zimní školu na aktuální téma International Relations in Challenging Times: The Multifaceted Impacts of the COVID-19 Pandemic.

Online Winter School 2021, pětidenní intenzivní kurz vyučovaný v angličtině, je určen pro studenty sociálních věd a danému tématu blízkých oborů. V online přednáškách a diskuzích se budeme věnovat analýze současných politických, sociálních či ekonomických výzev, se kterými se v souvislosti s koronavirovou pandemií musí vyrovnávat země po celém světě. Cílem programu je, aby studenti získali přehled o praktických dopadech současné situace na dynamiku mezinárodní vztahů a dokázali se tak lépe orientovat v současném dění.

Registrace probíhá do 12. ledna 2021

Případné dotazy můžete zasílat na winter.school.ims@fsv.cuni.cz