Omezení provozu knihoven FSV UK

Omezení provozu knihoven FSV UK

V pátek 17. 5. 2024 dojde k dlouhodobému přerušení provozu knihovny na Hollaru. Její prostory projdou renovací a modernizací, aby mohly v budoucnu efektivněji sloužit studujícím i vyučujícím.

Výpůjčky bude možné po tomto datu vracet v knihovně v Jinonicích nebo Opletalově.

Z důvodu stěhování knihovny Hollar bude 20. a 21. 5. uzavřeno čtvrté patro knihovny v Jinonicích, a to včetně individuálních studoven, které budou v těchto dnech nepřístupné. 

Od 22. 5. poté bude fond knihovny na Hollaru přístupný v knihovně v Jinonicích. Žurnalistiku a další příbuzné obory naleznete ve čtvrtém patře.

Příjemné zázemí pro samostudium nabídne jinonická knihovna, která nadále rozšiřuje své služby. Po dobu zkouškového období, tj. od 18. 5. do 30. 6., v ní budou otevřeny noční studovny i o víkendech, a to vždy od 9 do 24 hodin. Ve všední dny zůstanou v provozu od pondělí do čtvrtka v čase 19 až 24 hodin a v pátek od 17 do 24 hodin.

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail knihovna@fsv.cuni.cz.