Odstartoval 5. ročník Juniorské Univerzity Karlovy

Odstartoval 5. ročník Juniorské univerzity Karlovy, FSV UK

Odstartoval 5. ročník Juniorské Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova zahájila jubilejní pátý ročník Juniorské univerzity. Přes dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.

Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v uplynulých letech připravila dvě zaměření: humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské.

Naše fakulta je v humanitně-společenském zaměření zastoupena hned dvakrát. Ve středu 25. září bude o tom, Co a jak nám (ne)diktuje Evropská unie, hovořit Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (IPS FSV UK) a ve středu 4. prosince vystoupí s přednáškou Izraelské osady na Západním břehu: Politika a každodennost Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (IPS FSV UK).

Juniorská univerzita se snaží simulovat reálné studium na vysoké škole: studenti obdrží index, po dobu 3 měsíců pravidelně docházejí na přednášky (konané jednou týdně v podvečerních hodinách) a na závěrečném slavnostním ceremoniálu je jim uděleno osvědčení o absolvování programu. 

Juniorskou univerzitu můžete sledovat i na Facebooku