Odešel PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

Otakar Šoltys

Odešel PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

S lítostí oznamujeme, že jen několik dní před 71. narozeninami nás opustil dlouholetý pedagog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jazykovědec a sémiotik, PhDr. Otakar Šoltys, CSc. (26. 11. 1950–18. 11. 2021). Od roku 1991 působil na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. V 90. letech patřil mezi zakládající osobnosti katedry masové komunikace (dnes katedry mediálních studií).

Jeho odborným zaměřením byl český jazyk a sémiotika, vyučoval např. předměty Současný český jazyk, Přirozený jazyk a média, Úvod do lingvistiky a sémiotiky, a spolupodílel se na klíčovém předmětu Teorie masové komunikace. Vedl desítky bakalářských a magisterských diplomových prací, vychoval také několik doktorandů. Mezi studenty byl velmi populární jeho předmět Kreativita v jazyce, v jehož rámci studenti připravovali divadelní představení, které pak uváděli během fakultního festivalu Pavlač.

Záleželo mu na tom, aby skrze výuku vyvolal ve studentech kreativitu a kritické myšlení, což oceňoval také při zkoušení. Studentům doporučoval zajímavé knihy, které jim rozšiřovaly jejich myšlenkové obzory i mimo obor jejich studia. Kladl důraz na správnost jazykového vyjadřování. Aktivně se zapojoval do výjezdních soustředění na Albeři nebo v Peci pod Sněžkou, kde mj. pořádal tradiční výstupy na Sněžku. Byl také vášnivým fotografem a rád se svými přáteli chodil na výlety po českých památkách.

Fakulta sociálních věd tak ztrácí výraznou pedagogickou osobnost, kolegu a nevšedního pedagoga.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.