Ocenění Zlatý kurz za ZS 2018/2019

Ocenění Zlatý kurz za ZS 2018/2019

Ocenění Zlatý kurz za ZS 2018/2019

Dne 2. dubna 2019 se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo předávání ocenění Zlatý kurz za nejlépe hodnocené kurzy zimního semestru akad. roku 2018/2019 v rámci tradičního hodnocení kurzů. 

Ocenění je spojeno s finanční odměnou, vedení fakulty je z finanční odměny vyjmuto.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Institut Kód předmětu Název předmětu Vyučující Asistentky/Asistenti
CJP JLB029 Španělština I

PhDr. Ludmila Mlýnková

 
IES NMMA703 Matematika III prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D. DSc.

Mgr. Petr Honzík, Ph.D.

Mgr. Jakub Rondoš

Bc. Emil Skříšovský

Bc. Anna Doležalová

  JEM181

Data Science with R

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Mgr. Dominik Herman 

IKSŽ JJB613 Úvod do studia nových médií PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.   
  JJM355 Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.

 
IMS

JMB003

Dvě století střední Evropy I

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Mgr. Martin Čížek, Ph.D.

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

PhDr. Petr Šafařík

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

 
  JMMZ152 European Economic Integration

Mitchell Young, M.A., Ph.D.

 
IPS JPB578 Classics of Political Thought Janusz Salamon, Ph.D.  
  JPM323 Global Political Philosophy

Janusz Salamon, Ph.D.

 
ISS JSB027 Sociální politika jako společenská praxe

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Mgr. Miriam Kortusová, Ph.D.

Mgr. Kamila Vlčková

Bc. Petr Havlíček

Mgr. Jitka Hošťálková

Bc. Nikola Vovsová

Bc. Markéta Šlechtová

 

JSM406

Statistics in SPSS

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.