Ocenění publikace Aleny Lábové

Alena Lábová

Ocenění publikace Aleny Lábové

Kniha Aleny Lábové Česká novinářská fotografie 1945–1989, která vyšla v Nakladatelství Karolinumbyla oceněna mezinárodní cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu za rok 2020. Cena Egona Erwina Kische se uděluje od roku 1992 českým a slovenských spisovatelům v oblasti literatury faktu. Za rok 2020 bylo přihlášeno v České republice 54 titulů z 18 nakladatelství.

Anotace publikace:

Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy. Fotografy, kteří fotografii nevnímali jako ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí prací v redakcích slavných časopisů, jako byl Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

Poslechnout si můžete také rozhovor z roku 2019 s docentem Filipem Lábem, který publikaci představuje.

„Česká fotografie je sama o sobě ve světe fenomén a její historie je docela důkladně zpracována. V rámci tohoto dějinného mapování bývala novinářská fotografie obvykle přehlížena. Je to dáno tím, že jde primárně o řemeslnou a užitou fotografii, která nenese tolik estetických kvalit jako fotografie umělecká nebo výtvarná. O fotožurnalistech příliš informací nebylo.“ 

 

Foto: Barbora Linková, Český rozhlas