Nové docentky a noví docenti na Fakultě sociálních věd

docentské promoce

Nové docentky a noví docenti na Fakultě sociálních věd

Docent Brisku z Katedry ruských a východoevropských studií je odborníkem na historii zemí východní Evropy a Blízkého Východu, zejména Gruzie a Turecka, a habilitoval se v oboru Moderní historie.

Docent Kolmaš se zaměřuje na Japonsko, spolupracuje s Katedrou politologie IPS, je vedoucím Katedry asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha a habilitoval se v oboru Politologie.

Děkanka fakulty Němcová Tejkalová z Katedry žurnalistiky ve své práci dlouhodobě spojuje zájem o komunikační a sportovní studia a habilitovala se v oboru Kinantropologie.

Docentka Trültzsch-Wijnen působí na Pädagogische Hochschule Salzburg, dlouhodobě spolupracuje v oblasti mediální výchovy s IKSŽ a habilitovala se v oboru Komunikační a mediální studia.