Nová webová stránka k citační problematice

Nová webová stránka k citační problematice

Znát pravidla práce s bibliografickými údaji při psaní odborného textu je nedílnou součástí informační gramotnosti ve vysokoškolském prostředí. Knihovna FSV UK proto vytvořila stránky pro studenty, kterým chce usnadnit orientaci v citační problematice a objasnit její význam.

Zaměstnanci a akademici na FSV UK zde kromě problematiky citování najdou shrnutí informací k hodnocení vědy a výzkumu.

Jít na novou webovou stránku o citování