Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK

Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK

Nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK

I když se poslední měsíce vyvíjejí ve znamení nestandardních situací, stále existují i ty standardní. Jednou z nich jsou i nová Pravidla pro organizaci studia na FSV UK, která jsou v platnosti od tohoto akademického roku. Je určitě vhodné tato Pravidla znát, abyste nemuseli v budoucnu řešit nepříjemné, překvapivé situace. 

V nových Pravidlech jde hlavně o zjednodušení procesů a vyjasnění nesrovnalostí. Mezi ty nejdůležitější změny patří:

  • Snížení minimálního počtu pro postup do dalšího úseku studia pro poslední ročníky (Čl. 4).
  • Méně podpisů u běžných formulářů. Vždy prosím používejte aktuální formuláře.
  • Zápis do předmětu lze zrušit („škrtnout“) pouze do konce šestého týdne výuky (Čl. 5).
  • Jsou specifikovány termíny pro blokově vyučované předměty (Čl. 6).
  • Rozvolnění termínů pro odevzdávání projektů/tezí závěrečných prací, nyní v dikci primárně vedoucích seminářů k závěrečným pracím (Čl. 12).

Děkuji, že Pravidlům věnujete pár minut své pozornosti. 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti