Nominace na Cenu rektora a Mimořádnou cenu rektora 2021

diplomové práce

Nominace na Cenu rektora a Mimořádnou cenu rektora 2021

Cena rektora 2021

Cena rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti a své studium řádně dokončili v akademickém roce 2020/2021.

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, CV navržených absolventů a výpis studijních výsledků zasílejte v elektronické i tištěné podobě do středy 20. 10. 2021 na oddělení vědy Mgr. Tereze Broučkové.

Mimořádné ceny rektora 2021

Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy se uděluje za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonanou během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích.

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace,  jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování; název studijního programu, popř. studijního oboru zasílejte v elektronické i tištěné podobě do středy 20. 10. 2021 na sekretariát děkanky Kláře Novosadové.

Status cen a podrobnější informace jsou k nahlédnutí zde.