Neoprávněný přístup do databáze konzultace.fsv.cuni.cz

Neoprávněný přístup do databáze konzultace.fsv.cuni.cz

V pátek 12. května došlo k smazání databáze konzultace.fsv.cuni.cz. S velkou pravděpodobností se tak stalo v důsledku útoku za využití přístupových práv. Databáze byla v pondělí 15. května obnovena ze zálohy a je plně funkční. Zároveň bylo přijato několik bezpečnostních opatření a další jsou plánována.

Neoprávněným přístupem do databáze mohlo dojít k úniku některých osobních údajů uživatelů databáze, konkrétně pak jména, příjmení, titulu, fakultní e-mailové adresy a univerzitního čísla osoby. V důsledku tohoto incidentu nemůže dojít k prolomení přístupových práv do univerzitních a fakultních systémů, nicméně může dojít k nárůstu nevyžádané pošty.