Nabídka startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK

Startovací byty

Nabídka startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK

Komise pro přidělování startovacích bytů Univerzity Karlovy stanovila termín k podání žádostí o přidělení startovacího bytu číslo 1443 pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy. Zájemci budou moci podat žádost o jeho přidělení do 1. 10. 2024.

Uvolněný startovací byt č. 1443 se nachází v objektu Centra Krystal, na adrese J. Martího 2/407, Praha 6. Specifikace startovacího bytu s formulářem žádosti je k dispozici zde.

Veškeré podrobnosti naleznete v přiloženém oznámení.