Možnosti výjezdů do německy mluvících zemí

DZS

Možnosti výjezdů do německy mluvících zemí

Máte zájem o studijní pobyt v některé z německy mluvících zemí? Prohlédněte si přehlednou infobrožuru od Domu zahraniční spolupráce. V brožuře jsou shrnuty termíny a informace o stipendiích CEEPUS, AKTION, DAAD a BTHA do Německa, Rakouska a Švýcarska.

Všechny nabídky pro studenty FSV UK jsou k dispozici také v kalendáři termínů mobilit