Možnost ubytování na Hlávkově koleji - 2. kolo

Možnost ubytování na Hlávkově koleji - 2. kolo

Kapacita žádostí o Hlávkovu kolej na akademický rok 2021/2022 nebyla pro české studenty Univerzity Karlovy vyčerpána. Proto bylo vyhlášeno druhé kolo.

Místa na Hlávkově koleji jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.

Vzor přihlášky najdete v elektronické podobě na adrese https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni

Potvrzené a podepsané žádosti (pokud možno v elektronické podobě, tak jako v prvním kole) je možné zasílat na rektorát do 6. srpna 2021.