Minigranty 4EU+ na rok 2023

Minigranty 4EU+ na rok 2023

Aliance 4EU+ je partnerství sedmi předních evropských univerzit: Heidelberg Universität, Sorbonne Université, University of Copenhagen, Université de Genève Università degli Studi di Milano, University of Warsaw a Univerzity Karlovy. Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.). 

Paralelně je vypsána výzva na 4EU+ studentské minigranty s maximální možnou výší financování 150 000 Kč. Online webinář pro zájemce z řad studentů proběhne 19. prosince. 

Deadline pro odevzdávání žádostí je 6. ledna 2023.

Více informací:

minigranty pro akademické pracovníky

minigranty pro studenty