Michal Plaček o výzkumu v Indonésii a pomoci s programem na snížení chudoby

Michal Plaček v Indonésii

Michal Plaček o výzkumu v Indonésii a pomoci s programem na snížení chudoby

Docent Michal Plaček z Institutu sociologických studií FSV UK letos v srpnu strávil 10 dní v Indonésii. Jel tam s Choirulem Anamem, doktorandem na FSV UK, který se věnuje efektivitě tzv. village funds. Tento projekt zavedla v roce 2014 indonéská vláda jako program snížení chudoby především v zemědělských oblastech země.

Michal Plaček spolu se svým doktorandem v zemi představovali výsledky výzkumu, který ukazuje, že village funds mají v každém regionu trochu jiný efekt. A aby fungovaly tak, jak mají, je třeba systém nastavit úměrně potřebám daného místa.

„Abych shrnul hlavní výsledky z naší cesty do Indonésie, rád bych zmínil, že se podařilo domluvit s univerzitou v Maduře na tom, že jim zajistím online přednášky a research semináře v oblasti public policy a mentoring pro pedagogy v oblasti výzkumu. Na úrovni státní jsme se domluvili na možných konzultacích pro vládu v oblasti možných dopadů decentralizace. V rámci výzkumu village funds bych rád pokračoval a přijal dalšího doktorského studenta, který by se zkoumal další dopady village fondů,“ říká Michal Plaček. 

Poznatky a postřehy z cesty do Indonésie sepsal Michal Plaček v příspěvku zde.