Mezinárodní rada FSV UK poprvé zasedala

mezinárodní rada fsv uk

Mezinárodní rada FSV UK poprvé zasedala

Fakulta sociálních věd zahajuje činnost nového poradního orgánu – vlastní Mezinárodní rady FSV UK. Podílet se bude zejména na procesu rozvoje vědecké a pedagogické činnosti fakulty, jejích hlavních výzkumných programů a projektů, a také systému evaluace a financování fakulty a jejích součástí. Složena je z mezinárodních odborníků, kteří byli nominování jednotlivými instituty a vědeckými centry fakulty. První zasedání Rady se uskutečnilo v pátek 4. října 2019.

Tisková zpráva