TZ: Mezinárodní rada Fakulty sociálních věd UK zahajuje svou činnost

Mezinárodní rada Fakulty sociálních věd UK zahajuje svou činnost

Fakulta sociálních věd zahajuje činnost nového poradního orgánu – vlastní Mezinárodní rady FSV UK (Rada). Podílet se bude zejména na procesu rozvoje vědecké a pedagogické činnosti fakulty, jejích hlavních výzkumných programů a projektů, a také systému evaluace a financování fakulty a jejích součástí. Složena je z mezinárodních odborníků, kteří byli nominování jednotlivými instituty a vědeckými centry fakulty. První zasedání Rady se uskutečnilo v pátek 4. 10. 2019.

Zřízení rady iniciovala děkanka FSV UK: „V době, kdy jsem byla členkou kolegia rektora, jsem měla možnost vidět obrovský přínos zpětné vazby od Mezinárodní rady UK, kterou založil pan rektor Zima. Jsem proto nadšená, že obdobný orgán máme nyní i my, a to jako první fakulta Univerzity Karlovy. Věřím, že díky jejímu fungování upevníme už tak vysokou kvalitu naší akademické a vědecké činnosti,“ uvedla děkanka Alice Němcová Tejkalová.   

V prvním roce svého působení bude Rada poskytovat zejména stanoviska a doporučení při posuzování hlavních směrů výzkumné činnosti, při přípravě hodnotící zprávy FSV UK. V příštím roce se Rada bude více věnovat evaluaci vzdělávací činnosti na fakultě.

Rada se skládá z mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací působících dlouhodobě mimo Českou republiku. V současné době má celkem šest členů. Jsou jimi prof. Juliet Johnson (McGill University, Montreal, Kanada); prof. Thomas Hanitzsch (Ludwig-Maximilians Universität, München, Německo); prof. Robert Hoppe (Twente University, Nizozemí); prof. David Chandler (University of Westminster, Velká Británie); prof. Marek Nekula (Universität Regensburg, Německo) a prof. Laurent Weill (University of Strasbourg, Francie).

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836