Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg 2023

Hamburg

Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg 2023

Nabídka dodatečných jednoměsíčních stipendií pro doktorandy a akademiky na Universität Hamburg:

  • 4 jednoměsíční stipendia pro doktorandy - 1200 EUR
  • 4 jednoměsíční stipendia pro akademiky – 1900 EUR

Ubytování v Hamburku si akademici i doktorandi musí zajistit sami.

Požadované přílohy:
a) Academic Visitor Application
b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)
d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Akademici zašlou všechny podklady na zahraniční oddělení fakult do 14. 9. 2023 k rukám Marie Stanovské, e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.

Doktorandi nahrají veškeré dokumenty do online aplikace v termínu do 14. 9. 2023 a zašlou e-mail Marii Stanovské, e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz.