Ladislav Krištoufek dalším hostem podcastu De Facto

Ladislav Krištoufek dalším hostem podcastu De Facto

Co přimělo současného proděkana pro studijní záležitosti, aby jako doktorand kandidoval do Akademického senátu FSV UK? Proč si vybral studium ekonomie? Jakým koníčkům se věnuje nejmladší jmenovaný profesor naší fakulty? Jak se dostal k tématům ekonometrie, dolování dat, bitcoionu nebo energetiky? 

Dalším hostem podcastu De Facto je Ladislav Krištoufek, ekonom, specialista na ekonometrii a data science, proděkan pro studijní záležitosti a nejmladší profesor UK.

„Byl jsem vždycky otevřen tématu, snažím se jej uchopit empiricky, pracuji s daty a to otevírá velké možnosti, když člověk není uzavřen v nějaké úzké linii. A tím jsem se vlastně dostal k většině témat. K energetice jsem se dostal, když jsem byl na krátké návštěvě na University of California, Berkeley, kde působil v té době profesor Janda. On tam pracoval na tématu biopaliv, a já zjišťoval použití nějakých síťových metod a ta data se na to zdála být vhodná a společně jsme na tom bádali. Podobně jsem přišel k tématu kryptoaktiv a Bitcoinu a využití online dat. Zajímal jsem se, co vyhledávají lidé na Googlu a Wikipedii,“ říká o svém širokém záběru profesor Krištoufek.

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.