Kurzy angličtiny pro zaměstnance

angličtina pro zaměstnance

Kurzy angličtiny pro zaměstnance

Centrum jazykové přípravy pořádá v akademickém roce 2020/2021 jazykové kurzy angličtiny pro zaměstnance Univerzity Karlovy.

Konverzační angličtina (úroveň B1)

 • středa 9:30 – 10:50 Hollar 113
 • vyučuje Mgr. Aleksandra Holubowicz
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3.563,- Kč / rok

Konverzační angličtina (úroveň B2/B2+)

 • čtvrtek 9:20 – 10:50 Hollar 115
 • vyučuje Mgr. Marcela Staňková
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3.813,- Kč / rok

Academic English (úroveň C1)

 • pátek 9:00 – 10:20 Hollar 020
 • vyučuje Dr. Andrew Goodall
 • výuka probíhá v ZS a LS, neprobíhá ve zkouškovém období
 • kurzovné: 3.938,- Kč / rok

Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí. Zaměstnanci FSV UK mají možnost  využít příspěvek z FKSP na kurzovné.

V případě uzavření fakulty kvůli COVID19 bude neproběhlá výuka kompenzována online výukou, vrácením kurzovného nebo jeho poměrným snížením.

Více informací a přihlašování na emailové adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz.