Konference o proměně náboženství ve střední Evropě

Konference o proměně náboženství ve střední Evropě

Zveme vás na konferenci "Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe", která probíhá v rámci Visegrad Grantu na Institutu sociologických studií. Konference se koná 21.-23. září v Praze. Událost pořádají Dr. Ładykowska, Dr. Bártová a Dr. Teisenhoffer z ISS FSV UK.

Cílem konference je porozumět rozdílům v produkci znalostí v sociálně vědeckém studiu náboženských změn ve střední a východní Evropě, které vyplývají ze společensko-historických specifik regionu.

Více informací o konferenci a podrobný program najdete také zde.