Jarní škola 4EU+ Pluralities of Memory: Borderlands of Memory

4EU+

Jarní škola 4EU+ Pluralities of Memory: Borderlands of Memory

Výzva k podávání přihlášek je nyní otevřena pro 4EU+ Pluralities of Memory Spring School: Borderlands of Memory pro začínající výzkumné pracovníky (PhD) a magisterské studenty z některé ze 4EU+ univerzit (Univerzita Karlova, University of Warsaw, Sorbonne University, Heidelberg University, University of Milan, University of Geneve a University of Copenhagen).
Projekt 4EU+ Alliance: Pluralities of Memory začal v roce 2019 jako interdisciplinární iniciativa vyvinutá výzkumníky z oblasti historie, literatury, politologie a sociologie, zaměřená na multikulturní pluralitu vzpomínek v Evropě obecně s důrazem na masové násilí, politiku paměti a paměťových válek zejména ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.

Během přednášek, workshopů a exkurzí v Praze a okolí budou účastníci diskutovat o problémech spojených s těmito okruhy:

  • Paměť a válka
  • Paměť a migrace
  • Memoryscapes
  • Paměť a digitální humanitní vědy
  • Kulturní vzpomínky, cirkulace a recepce

Hlavními řečníky budou Daniel Knight (St Andrews) a Andreas Bandak (University of Copenhagen).

Žadatelé mohou předkládat své návrhy, které musí obsahovat: 

  • Motivační dopis včetně hlavního tématu jejich zájmu (cca 250-300 slov)
  • Životopis včetně akademického oboru a univerzitní příslušnosti (max. 2 strany)

Důležité termíny:

  • Termín odevzdání návrhů: 29. února 2024
  • Potvrzení o přijetí: 10. března 2024
  • Jarní škola: 15.–19. dubna 2024

Návrhy zasílejte Kláře Kosové (klara.kosova@fsv.cuni.cz) s předmětem „4EU+ Spring School“.