Interdisciplinární kolokvium k válce na Ukrajině

kolokvium

Interdisciplinární kolokvium k válce na Ukrajině

Výzkumné centrum Univerzity Karlovy VITRI vás srdečně zve na interdisciplinární kolokvium k válce na Ukrajině, které se koná 2. června 2022 od 9:30 do 15:30 v Psychiatrické klinice Lékařské fakulty v Plzni, Alej Svobody 80. Kolokvia se účastní Jan Kofroň, Jakub Stauber, Ota Konrád a Tomáš Kučera z FSV UK.

Program:

9.30: Přivítání
10.00: Jan Vevera: Válka pohledem psychiatra
10.30: Luděk Fiala: Sexuální násilí na Ukrajině

Diskuse

11.30: Markéta Zajícová: Davová panika a válka
12.00: Vojtěch Pišl: Konspirační teorie, covid-19 a válka

Diskuse a přestávka na oběd

14.00: Jan Kofroň, Jakub Stauber: Vojenské simulace průběhu konvenční války
14.30: Tomáš Kučera: Ve stínu Buči, válečné zločiny a význam organizačních praktik ozbrojených sil

Diskuse

15.00: Ota Konrád: Závěrečná reflexe. Válka na Ukrajině pohledem historika násilí

Více informací na webu univerzitního centra UNCE VITRI.