Interaktivní workshop a individuální koučování pro doktorandy

Interaktivní workshop a individuální koučování pro doktorandy

Doktorandi ze všech univerzit 4EU+ jsou zváni na interaktivní workshop a individuální koučink na téma Career Development & Leadership s mezinárodními řečníky z akademické sféry a obchodu, který nabízí Heidelberg Graduate Academy ve spolupráci s4EU+ Office of Heidelberg University.

Datum: 16. – 18. listopadu 2022

Školicí balíček se skládá ze tří po sobě jdoucích akcí a aktivit. Akce je(1) zahájena úvodními přednáškami a panelovou diskusí 16. listopadu 2022 v Heidelberg University Graduate Academy. Příspěvky zaměřené na kariérní rozvoj a vedení v akademickém prostředí i mimo něj. Po akci bude následovat (2) dvoudenní workshop o kariérním rozvoji vis-à-vis vůdčích dovedností. Účastníci prozkoumají své kariérní aspirace na základě jejich kompetencí a hodnot. Naučí se stanovit si poutavé, ale realistické cíle pro svůj osobní a profesní rozvoj a přemýšlet o své vizi ohledně budoucích úspěchů. Všem účastníkům workshopu jsou nabídnuta (3) dvě po sobě následující individuální koučovací sezení. U individuálně naplánovaných koučovacích sezení na dálku budou mít účastníci možnost nastavit si vlastní zaměření podle individuálního studijního výsledku z workshopu.

Tato činnost je financována z prostředků, které poskytuje Německá akademická výměnná služba (DAAD) a Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění spolkové země Bádensko-Württembersko. Účast na workshopu a koučování je zdarma. Všichni účastníci mají nárok na grant na mobilitu od univerzity v Heidelbergu na základě sazeb mobility 4EU+ Alliance (podrobnosti naleznete v přiložené výzvě).

Pro další informace klikněte zde.

Uzávěrka přihlášek je 14. října 2022 v 10:00. Svůj životopis a motivační dopis zašlete Zuzaně Kasakové, člence programového výboru, na zuzana.kasakova@fsv.cuni.cz.