Iniciativa Future Choice

Iniciativa Future Choice

Projekt China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) je jedinečnou platformou, která poskytuje příležitosti pro výměnu informací a výzkum čínské zahraniční politiky a působení Číny v regionu střední a východní Evropy. Zjištění projektu byla citována nejen v akademické sféře, ale také v mezinárodních tiskových médiích, včetně New York Times, Deutsche Welle, Al Jazeera, Le Monde a South China Morning Post. Analytici projektu také představili svou práci Evropskému parlamentu, národním parlamentům zemí střední a východní Evropy, zahraničním velvyslanectvím a dalším zúčastněným stranám z celého světa.

V současné době zakládá platforma novou iniciativu “Future CHOICE” zaměřenou na podporu nové generace odborníků na Čínu ve střední a východní Evropě (CEE).

Nabízí možnost publikovat články na webu CHOICE, který sledují nejen přední odborníci na Čínu, ale také tvůrci politik a zainteresované strany z celého světa. Jedná se o jedinečnou příležitost pro postdoktory, doktorandy a pokročilé studenty magisterského studia, kteří hledají cesty, jak prezentovat svůj výzkum před mezinárodním publikem a získat cenné zkušenosti s redakčním procesem. Na jaře/v létě 2022 se plánuje uspořádání mezinárodní letní školy na téma vztahů mezi EU a Čínou se zvláštním zaměřením na čínské aktivity ve střední a východní Evropě.

Třetí částí iniciativy je série online mentorských setkání zaměřených na rozvoj dovedností mladých odborníků. Tento program sestává z pěti uzavřených setkání, která se budou konat od října 2021 do června 2022. Přední specialisté v této oblasti převezmou roli mentorů a poskytnou rady svým mladším kolegům ohledně překážek, s nimiž se pravděpodobně při výzkumu témat souvisejících s Čínou setkají.

První a úvodní setkání se uskuteční 19. října 2021, přičemž hlavním tématem je budoucnost čínských studií. O otázkách spojených s tímto tématem budou diskutovat Ivana Karásková, zakladatelka a vedoucí projektu CHOICE (ČR), Jakub Jakóbowski, Senior Fellow čínského programu v Centru pro východní studia (Polsko) a Mathieu Duchâtel, ředitel asijského programu na Institutu Montaigne (Francie).

Více informací k prvnímu setkání naleznete zde včetně registračního formuláře