Informace pro uchazeče o studium k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška

Informace pro uchazeče o studium k maturitním zkouškám

Vážené uchazečky, vážení uchazeči.

I přes současnou situaci pro přijetí do bakalářského studia je zásadní splnit podmínky přijímacího řízení, tak jak jsou na našich stránkách stanoveny a uvedeny. 

Přijat ke studiu může být uchazeč/ka, který/á ve stanovené lhůtě (dle paragrafu 95 odstavce 1 a 2  VŠ zákona) doloží splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání.  Vyžadujeme maturitní vysvědčení, bez ohledu na to, jaký typ, druh nebo formu maturitní zkoušky vykonáte. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů u maturit i přijímacího řízení a těšíme se na Vás u zápisů do studia.

 

Mgr. Dana Svobodová 

Vedoucí studijního oddělení

Tel.: 00420 222 112 281

e-mail: dana.svobodova@fsv.cuni.cz