Informace k možnosti prezenčního zkoušení

Informace k možnosti prezenčního zkoušení

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je již možné konat zkoušky v prezenční podobě. Prezenční zkoušení je pouze možností, nikoliv povinností a může se konat v nutných a odůvodněných případech. Nadále platí zachování hybridního/dálkového plnění studijních povinností. 

V případě prezenčních zkoušek (i ústních a státních) platí následující:

 • lze je konat bez limitu počtu studentů
 • je nutné zachovat povinné rozestupy alespoň 1,5 metru
 • studující nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • studující:
 • podstoupil preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (výsledek testu ne starší 72 hodin v případě antigenního testu a ne starší 7 dní v případě PCR testu předloží studující zkoušejícímu),
 • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, který předloží vyučujícímu
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
 • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Podrobné informace k testování studentů (a zaměstnanců) jsou zde, registrace k testování v univerzitním odběrovém centru na Albertově naleznete pod tímto odkazem. Zároveň platí, že studentům je doporučeno se nechat testovat ve veřejných testovacích místech.

V případě prezenční zkoušky očekávejte informace od vyučujícího.