Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro bakalářské studijní programy

SCIO

Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro bakalářské studijní programy

 

Hranice pro přijetí ke studiu nebo pro postup do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy byly stanoveny ve Studijním informačním systému

Studijní program: Hranice pro přijetí/postup do druhého kola: Druhé kolo:
Ekonomie a finance percentil 70 a vyšší není
Komunikační studia - Žurnalistika percentil 70,1 a vyšší pozvánka poslána
Komunikační studia - Mediální studia percentil 37,85 a vyšší pozvánka poslána
Komunikační studia - Marketingová komunikace a public relations percentil 72,9 a vyšší pozvánka poslána
Česko-německá studia 1. 6. 2021 proběhne fakultní část přijímací zkoušky (online) není
Teritoriální studia distanční - Soudobé dějiny

percentil 36 a vyšší

není
Teritoriální studia distanční - Teritoriální studia

percentil 36 a vyšší

není
Teritoriální studia prezenční - Teritoriální studia percentil 75 a vyšší není
Politologie a mezinárodní vztahy percentil 84 a vyšší letošní rok zrušeno
Politologie a veřejná politika

percentil 62,5 a vyšší

není 
Sociologie a sociální politika

percentil 59 a vyšší

není
Sociologie - specializace Studia současných společností percentil 74 a vyšší není
Sociologie - specializace Sociální antropologie percentil 64,5 a vyšší není

Hranice pro přijetí již reflektují situaci, kdy se část uchazečů ke studiu nezapíše - hranice pro přijetí se tedy z tohoto důvodu posouvat nebudou. Odvolání se k výsledkům přijímacího řízení je možné až na základě rozhodnutí o nepřijetí. Odvolávat se můžete na druhá kola přijímacích řízení nebo na fakultní části přijímacího řízení. 

 

Gratulujeme všem přijatým a přejeme hodně štěstí uchazečům ve druhém kole!