Hodnocení výuky za letní semestr 2022/2023

Hodnocení výuky za letní semestr 2022/2023

Prosíme studenty, aby vyplnili hodnocení výuky do 20. června 2023 na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz. Dotazník je možné vyplnit po přihlášení se přes CAS.

Na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Hodnotící dotazník je možné vyplnit od 9. května do 20. června 2023.

Děkujeme za vyplnění!