FSV UK zřizuje novou funkci studentského ombudsmana

Studentský ombudsman

FSV UK zřizuje novou funkci studentského ombudsmana

Fakulta sociálních věd UK se rozhodla zřídit novou funkci studentských ombudsmanů, která se jakožto nový podpůrný orgán bude zasazovat o přívětivější prostředí na fakultě.

Co si pod funkcí studentského ombudsmana představit?
Studentský ombudsman bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů a konfliktních situací. Bude fungovat jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů i celé fakulty. Půjde tedy o další z podpůrných orgánů. 
Funkce studentského ombudsmana vznikne v rámci každého institutu a bude k dispozici pro studenty na všech stupních studia – tedy bakalářských, magisterských i doktorských programů. 

Kdo se může ombudsmanem stát?
Studentským ombudsmanem se může stát student nebo studentka daného institutu, na kterém studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský program. Jde o funkci volenou a volby zajišťují studentské spolky, které na institutech působí. Celé znění Řádu studentského ombudsmana naleznete zde.

Jak budou ombudsmani vybráni?
Od 1. do 30. září mohli zájemci podávat přihlášky přímo předsedům volebních komisí jednotlivých spolků (složení volebních komisí naleznete zde). Volby studentských ombudsmanů proběhnou 13. - 14. října 2021. Návod k online volební aplikaci naleznete zde. 

Seznam kandidátů na pozici studentského ombudsmana pro období 2021/2022:

IES

 • Vít Kubů
 • Viktorija Pasichnyk

IKSŽ

 • Marcel Faltys
 • Marek Máčala
 • Karolína Machatová
 • Michaela Nováčková
 • Richard Sůsa
 • Šárka Vlasáková

IMS

 • Tomáš Čevela
 • David Kalina

IPS

 • Markéta Kocmanová
 • Jan Volenec

ISS

 • Julie Hlaváčová
 • Viktor Jurdič
 • Jan Kašík