FSV UK zřizuje novou funkci studentského ombudsmana

Studentský ombudsman

FSV UK zřizuje novou funkci studentského ombudsmana

Fakulta sociálních věd UK se rozhodla zřídit novou funkci studentských ombudsmanů, která se jakožto nový podpůrný orgán bude zasazovat o přívětivější prostředí na fakultě.
Studentský ombudsman bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů a konfliktních situací. Bude fungovat jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů i celé fakulty. Půjde tedy o další z podpůrných orgánů. 
Funkce studentského ombudsmana vznikne v rámci každého institutu a bude k dispozici pro studenty na všech stupních studia – tedy bakalářských, magisterských i doktorských programů. 

Kdo se může ombudsmanem stát?
Studentským ombudsmanem se může stát student nebo studentka daného institutu, na kterém studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský program. Jde o funkci volenou a volby zajišťují studentské spolky, které na institutech působí. 

Jak se přihlásit? 
Zájemci budou moci své přihlášky odevzdávat buď pomocí podatelny FSV UK na Hollaru, nebo je naskenované budou moci odevzdávat přímo předsedům volebních komisí jednotlivých spolků (složení volebních komisí naleznete zde). Svého kandidáta můžete navrhovat od 1. do 30. září 2021.

Volby studentských ombudsmanů proběhnou 13. - 14. října 2021. Celé znění Řádu studentského ombudsmana naleznete zde.

Složení volebních komisí studentských spolků k volbě studentských ombudsmanů pro období 2021/2022:

IES 

 • Tereza Markalousová (předsedkyně) 96207090@fsv.cuni.cz 
 • Daniel Matoušek  88952997@fsv.cuni.cz 
 • Tomáš Fencl 59887895@fsv.cuni.cz 

IKSŽ 

 • Johan Čáp (předseda) 67341417@fsv.cuni.cz 
 • Bára Košťálová 34167960@fsv.cuni.cz 
 • Marián Rolník 57726231@fsv.cuni.cz 

IMS 

 • Barbora Krempaská (předsedkyně) barbora.krempaska@fsv.cuni.cz 
 • Tomáš Čevela 66325418@fsv.cuni.cz 
 • David Kalina 60522701@fsv.cuni.cz 

IPS 

 • Marek Boňko (předseda) 50465644@fsv.cuni.cz 
 • Jan Hlaváč  90944910@fsv.cuni.cz 
 • Patrik Hübner 84701392@fsv.cuni.cz 

ISS 

 • Simona Rutová (předsedkyně) 32561555@fsv.cuni.cz 
 • Eliška Řehořová 59967850@fsv.cuni.cz 
 • Martina Jandová 38612720@fsv.cuni.cz