FSV UK bodovala v Global Ranking of Academic Subjects 2018

FSV UK bodovala v Global Ranking of Academic Subjects 2018

FSV UK bodovala v Global Ranking of Academic Subjects 2018

Pět oborů vyučovaných na FSV UK patří podle žebříčku Global Ranking of Academic Subjects 2018 spolu s dalšími téměř třemi desítkami oborů na UK mezi světovou špičku. Ekonomie (IES FSV UK) se umístila v první stovce, finance (IES FSV UK) a sociologie (ISS FSV UK) se zařadily do druhé stovky a politologie (IPS FSV UK) a komunikační studia (IKSŽ FSV UK) jsou ve třetí stovce nejlepších.

V letošním roce hodnotil Global Ranking of Academic Subjects celkem 54 oborů na více než 4 000 vysokých školách z celého světa.

Úroveň oborů žebříček poměřuje zejména na základě počtu a citovanosti článků v odborných časopisech, počtu publikací v nejvýznamnějších oborových časopisech nebo příspěvků na významných konferencích. V některých oborech přihlíží též k počtu zaměstnanců, kteří byli za svou práci oceněni některou z prestižních cen. 

Článek na webu Univerzity Karlovy