EU± // Co bude s EU po koronavirové pandemii?

EU± // Co bude s EU po koronavirové pandemii?

EU± // Co bude s EU po koronavirové pandemii?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Katedra evropských studií IMS FSV UK a Skautský institut zvou na online debatu EU± // Co bude s EU po koronavirové pandemii?

Vysílat se bude ve čtvrtek 2. dubna od 17:30 živě online na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Pandemie nového typu koronaviru se v posledních týdnech dostala do Evropy. Ačkoliv členské státy reagovaly na riziko rozšíření viru zpočátku rozdílně, dnes se dá říct, že jejich přístup je velmi podobný – dočasná karanténa obyvatelstva a uzavření hranic. Takovéto kroky budou mít bezesporu velké politické a ekonomické důsledky a je možné, že po odeznění pandemie dojde k většímu ekonomickému šoku, než který představovala poslední ekonomická krize před 10 lety. Reakce členských států a samotné EU bude mít zásadní vliv na to, jak rychle se evropská ekonomika vzpamatuje z problémů.

Z tohoto důvodu se Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Katedra evropských studií IMS FSV UK ve spolupráci se Skautským institutem rozhodly uspořádat debatu o možných dopadech pandemie koronaviru na Evropskou unii. Až si sedne prach, bude nutné evropskou ekonomiku restaurovat, vytvořit nástroje, které v budoucnu zamezí vzniku pandemie a možná i přehodnotit samotné fungování EU. 

Svůj pohled na současnou a budoucí situaci v Evropě představí:

  • Ivo Šlosarčík, profesor, Katedra evropských studií IMS FSV UK
  • Štěpán Černý, vedoucí Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
  • Filip Nerad, analytik, bývalý zpravodaj v Bruselu, ČRo Plus

Moderátorem debaty bude Tomáš Weiss, docent z Katedry evropských studií IMS FSV UK.

Debata je organizována s podporou Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and debating EU small states' security na FSV UK a spolufinancována z programu Evropské unie Evropa pro občany.

S veškerými dotazy se můžete obracet na adresu europeum@europeum.org.

Událost na Facebooku