Druhé kolo žádostí o ubytování na Hlávkově koleji

Druhé kolo žádostí o ubytování na Hlávkově koleji

Kapacita žádostí o Hlávkovu kolej na akademický rok 2022/2023 nebyla pro české studenty UK vyčerpána. Proto bylo vyhlášeno druhé kolo. Místa na Hlávkově koleji jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo pro mladé akademické či vědecké pracovníky, kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Vzor přihlášky najdete v elektronické podobě zde.  

Podepsané žádosti je možné podávat fyzicky do 20. července 2022 k rukám Mgr. Kateřiny Vovsové, vedoucí Studijního oddělení (katerina.vovsova@fsv.cuni.cz).