Dino Numerato: Nechávám se inspirovat mými doktorandkami a doktorandy, konzultace s nimi je osvěžující

Dino Numerato: Nechávám se inspirovat mými doktorandkami a doktorandy, konzultace s nimi je osvěžující

Proč si za svůj životní obor vybral právě sociologii? Jakým výzkumným tématům se aktuálně věnuje? A co oceňuje na svých studentech? 

Poslechněte si rozhovor s Dinem Numeratem z Institutu sociologických studií FSV UK.

„Zájem studentů o diskuzi rozvíjíme v konzultacích, což je pro mě asi nejdůležitější a nejzajímavější část té výuky - nebo rozhodně zajímavější než ty frontální velké přednášky. Já jsem se administrativních povinností úplně nezbavil, někdy je moje pozornost díky tomu velice rozdrobená a někdy mám potíže se soustředit na rozvíjení témat, která si určitě zaslouží, aby byla dobře zpracovaná. To se snažím kompenzovat i tím, že se nechávám inspirovat mými doktorandy, doktorandkami, kteří ten tvůrčí klid ještě mají. A pro mě jsou konzultace s nimi obrovsky osvěžující a inspirativní, protože zkrátka vidím, že to jejich přemýšlení není úplně převálcováno projektovou rutinou,“ říká v rozhovoru Dino Numerato.

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.