Chcete vycestovat? Zúčastněte se Erasmus+ Meeting 2023/2024

Chcete vycestovat? Zúčastněte se Erasmus+ Meeting 2023/2024

Oddělení zahraničních styků právě vyhlásilo výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2023/2024. Informační setkání pro studenty proběhne ve čtvrtek 9. února od 14:00 v Opletalově ulici 26, Praha 1 (budova IES) v aule 109.

Všechny důležité informace naleznete ve vyhlášce

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko. 

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 15. do 28. 2. 2023 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK.