CfP: Workshop o Latinské Americe

workshop o Latinské Americe

CfP: Workshop o Latinské Americe

Aliance evropských univerzit EUROPAEUM hledá pět zájemců z řad akademiků/studentů doktorského studia k účasti na workshopu Democracy, indigenous rights and ethno-racial mobilisation: Latin America in comparative perspective. Událost se koná v Graduate Institute v Ženevě dne 6. října 2018.

Deadline zaslání abstraktů příspěvků (300-400 slov) je 20. srpna 2018

CfP: plné znění