1. února 2024 se otvírá jarní kolo Fondu mobility UK

a person with a suitcase at an airport

1. února 2024 se otvírá jarní kolo Fondu mobility UK

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje jarní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility Univerzity Karlovy. 

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Cílem Fondu mobility UK je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
  • studium zahraničních studentů na UK,
  • studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat od 1. 2. 2024 do 11. 3. 2024.

 Více informací naleznete zde a zde

Pokud máte nějaké dotazy, pošlete e-mail na veronika.silhova@fsv.cuni.cz.