FSV UK

 • Úspěšné vědecké projekty v programu Horizont Evropa

  Fakulta sociálních věd UK má v roce 2023 pět úspěšných projektů v programu Horizont Evropa - grantovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace. 

  Nové projekty na FSV UK
 • Výuka v Areálu Jinonice

  11. dubna byla zahájena výuka v Jinonicích pro studenty IMS, IPS, ISS a u některých kurzů IES. Výuka z CDMS Krystal byla do Jinonic přesunuta 18. dubna. 

   

  Bližší informace
 • Expertní skupina pro Ukrajinu

  Na FSV UK nově vzniká Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU), kterou tvoří odborníci a akademici z různých oborů FSV UK. Ti budou pravidelně nabízet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti.

   

  Více informací

Aktuality Přejít na aktuality

 • Pozvánka na WISE project Multiplier Event

  Multiplier Event je klíčovou součástí projektu WISE (Well-being Innovations for Students in Europe), který si klade za cíl zlepšit duševní zdraví a celkové blaho studentů na univerzitách po celé Evropě. Akce se uskuteční 5.-6. června ve Vlasteneckém sále RUK a je otevřená studentům, zaměstnancům UK a všem zájemcům o tuto problematiku.

 • Výzva k podávání žádostí do programu POINT odložena

  Pro jarní kolo 2023 programu POINT je možné žádosti o podporu podávat až od 15. června do 30. června 2023. Z důvodu opakovaného posunu termínu realizace jarního kola programu bude žadatelům umožněno požádat o finanční příspěvek na mobility konané od 1. května 2023.

 • Měsíc hrdosti na FSV UK

  Fakulta sociálních věd se vyvěšením LGBTQ+ vlajky na budově Hollaru připojuje k celosvětovým oslavám Měsíce hrdosti, který je připomínkou Stonewallských nepokojů, jež stály na počátku novodobého hnutí za práva LGBTQ+ osob. 

 • Kulatý stůl k AI II –⁠ pokračující výzvy

  Akademický senát FSV UK zve studující i vyučující ke druhému kulatému stolu na téma umělé inteligence v akademické a vědecké práci –⁠ pokračující výzvy. Setkání proběhne 30. května 2023.

 • Výsledky přijímacího řízení

  Průběžně zveřejňujeme hranice pro přijetí a pro postup do druhého kola v aktuálním přijímacím řízení. Hranice pro přijetí pro bakalářské programy bude stanovena nejpozději do konce května.

 • Studijní, výzkumné a jazykové pobyty v Itálii

  Italská vláda nabízí stipendia ve výši 900 EUR měsíčně na studijní, výzkumné a jazykové pobyty v Itálii pro akademický rok 2023/2024. Na pobyty se mohou hlásit studenti magisterských a doktorských studijních programů. 

ŽIVOT NA FAKULTĚ Více informací

 • Seriál: Jsem z FSV UK

  Studujete na Fakultě sociálních věd? Tak to jste na správném místě! Naši studenti a absolventi jsou šikovní, talentovaní a dokážou velké věci  - a naší fakultě dělají ve světě skvělé jméno! Sledujte náš seriál, v němž některé z nich pravidelně představujeme. 

 • Studium v zahraničí

  Využijte možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí! Fakulta sociálních věd má velmi bohatou mezinárodní mobilitu, která se uskutečňuje především v rámci programu ERASMUS+. 

 • Kolekce oblečení a doplňků

  Chcete, aby všichni věděli, že jste pyšní studenti FSV UK? Nebo mít na svá studia hezkou vzpomínku? Pořiďte si něco z naší originální kolekce oblečení a doplňků!