Rekonstrukce Areálu Jinonice

Aktuality

Zde najdete aktuální informace týkající se rekonstrukce a modernizace areálu FSV UK v Jinonicích.

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Veškeré informace ohledně projektu jinonického areálu FSV UK naleznete na této webové stránce.

Jinonice

 

Pokračování stavby v Jinonicích

Stavba v Jinonicích nadále pokračuje

fotografie ze stavby v Jinonicích

/ 8. 12. 2021 /

Pokračování stavby v Jinonicích

Aktuální fotografie ze stavby nového areálu FSV UK v Jinonicích.

fotografie ze stavby v Jinonicích

fotografie ze stavby v Jinonicích

/ 21. 7. 2021/

Dočasné odstranění zeleně a přesazení významných stromů na nová místa

V rámci výstavby nové budovy areálu Jinonice probíhají stavební práce i v jejím okolí. V těchto dnech proběhnou přípravné práce k výstavbě nového dopravního napojení areálu a také k přeložce vodovodu a plynovodu. Tyto kroky si vyžádají v souladu se schváleným projektem sadových úprav areálu také odstranění stávající zeleně ve svahu pod přístavbou a v místě nového dopravního napojení. Po dokončení těchto prací se zeleň obnoví v rámci projektu sadových úprav, který fakulta za tímto účelem zpracovala a nechala si odsouhlasit odborem životního prostředí MČ Praha 5.

Dojde také k přesazení třech významných stromů spjatých s pedagogy Univerzity Karlovy – platanu profesora Miloslava Petruska z FSV UK, jírovce docenta Zdeňka Pince a jasanu doktora Ivana Ryndy, obou z FHS UK. Stromy pedagogů z FHS UK poputují na nové místo do pražské Troji, platan profesora Petruska zaujme místo na kruhovém náměstí před současným hlavním vchodem do budov Jinonického areálu.

platan petrusek fsv uk  Platan prof. Miloslava Petruska, emeritního děkana FSV UK

/ 20. 2. 2020 /

Uzavření přístupového schodiště v areálu UK Jinonice

Omlouváme se za ztížené podmínky přístupu k hlavnímu vchodu areálu UK v Jinonicích pro pěší ze směru od výstupu ze stanice metra Jinonice. Jedná se zejména o uzavření přístupového schodiště k areálu směrem od ulice V Zářezu. Je to z důvodu probíhající demolice stávajícího schodiště a následného vybudování přeložek vodovodu a plynovodu, jakož i vybudování nového schodiště a opěrných zdí pro zajištění svahu.

Dále dojde od 19. 2. ještě k prodloužení této obchozí trasy kvůli budování nového dopravního napojení areálu UK v Jinonicích z ulice U Tyršovy školy. Celá nová obchozí trasa je vyznačena směrovými tabulemi.

Děkujeme za pochopení.

Jan Kindermann

manažer projektu Rekonstrukce a přístavby areálu UK Jinonice

uzavreni schodiste jinonice uzavreni schodiste jinonice uzavreni schodiste jinonice

/ 13. 2. 2020 / 

Položení základního kamene nové budovy zahájilo dostavbu areálu v Jinonicích

Slavnostní poklepání na základní kámen zahájilo výstavbu nové budovy jinonického areálu. Projekt „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ tak vstupuje do fáze realizace. Nově zrekonstruované prostory a nová budova se studentům otevřou v roce 2022. Více než třičtvrtěmiliardová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní motivací projektu je vyřešení nedostatku kvalitního prostorového zázemí, se kterým se FSV UK dlouhodobě potýká, vytvoření podmínek pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity a soustředění co největšího počtu výukových a výzkumných aktivit na jedno místo. Zhotovitelem stavby je stavební firma OHL ŽS, a.s. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

poklepání na základní kámen v Jinonicích

/ 17. 10. 2019 /

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Logo MŠMT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč

Vizualizace

Areál Jinonice vizualizace 1 Areál Jinonice vizualizace 2