Psychologická pomoc

Psychologická pomoc

Máte pocit, že nezvládáte své studijní povinnosti? Cítíte se pod tlakem? Připadáte si osamělí nebo řešíte problémy ve vztazích?

Každý z nás se může ocitnout v náročné životní situaci. Na své problémy ale nemusíme být sami. 

FSV UK nabízí studentům možnost konzultací formou podpůrných terapií a psychologického poradenství. 

Bezplatnou konzultaci si můžete dohodnout i v případě, že váháte, zda je vhodné se s vašimi potížemi obracet na odborníky. Zjistíte, zda vám forma terapie bude vyhovovat, případně můžete dostat doporučení na další služby. 

Co můžete konzultovat?

  • rodinné a vztahové problémy
  • potíže související se studiem (přetížení, obavy ze zvládnutí nároků studia, potíže vyplývající ze specifických poruch učení nebo poruch pozornosti, práce s motivací)
  • úzkostné stavy
  • depresivní stavy
  • stres a jeho zvládání

Kolik vás to bude stát?

Pro studenty FSV UK v prezenční formě studia jsou služby psychologického poradenství zdarma

Maximální počet sezení hrazených FSV UK, která mohou studenti čerpat, je 5 sezení.

V případě zájmu o dlouhodobou psychoterapii je možné se domluvit individuálně. 

Jak se objednat?

Na individuální konzultaci se můžete objednat prostřednictvím emailu k jedné ze dvou terapeutek. Je možné se dohodnout na osobní nebo online konzultaci. Délka jednoho sezení je 50 – 60 minut.

Konzultace je možné zrušit 24 hodin předem emailem. V případě, že se student bez včasné omluvy na sezení nedostaví, toto sezení mu propadá. Pokud by student opakovaně nepřišel na domluvený termín, nemusí mu být další termín nabídnut.

Mgr. Vlaďka Janoušková (Šnoblová) psychologicka.poradna@fsv.cuni.cz Osobní sezení probíhají v Terapeutickém centru Podolí (Dvorecké náměstí 2, Praha 4). 

Mgr. Anna-Marie Pospíšilová  annamarie.pospisilova@ruk.cuni.cz Osobní sezení probíhají v poradenském centru ve Školské 13a.

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Vlaďka Janoušková (Šnoblová) vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Psychologické práci se věnuje od roku 2015. V současné době se účastní výcviku v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog Brno. Pracovní zkušenosti čerpá zejména ze své praxe na Lince bezpečí, kde působí od roku 2015 a v psychologickém poradenském centru při FF UK, kde poskytuje podporu, poradenství a terapii studentům od roku 2018. Pracuje také v pedagogicko psychologické poradně, kde se věnuje dětem s poruchami učení a chování.

Pracuje v souladu s principy Gestalt psychoterapie a v psychologickém poradenství i v terapii se snaží nahlížet na situace pohledem klienta, který je prožívá. Svou práci ráda obohacuje o využití různých projektivních technik, terapeutických karet nebo experimentů, které se mohou někdy v terapii nabídnout jako zajímavé zdroje dalšího zkoumání klientova světa a prožívání.

Profil terapeutky 

Mgr. Anna-Marie Pospíšilová vystudovala psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Své profesní zkušenosti získávala především během tříletého působení na Lince bezpečí a také jako lektorka programů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši. V současnosti působí v psychologické poradně Centra Carolina a věnuje se lektorování psychologických témat (zvládání stresu, work-life balance, sebepéče). Je také frekventantkou výcviku v Somatickém koučování.

Pro studenty nabízí psychologické poradenství a nácvik relaxačních technik včetně mindfulness. Při práci s klienty se zaměřuje na hledání jejich vnitřních zdrojů a porozumění jejich vlastním potřebám. Jsou jí blízká témata vysoké citlivosti, study-life balance a sebepéče. 

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity. Klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí.

Pomoc a návod, jak v případě sexuálního obtěžování postupovat, najdete na webu Univerzity Karlovy.