Psychologická pomoc

Psychologická pomoc

Máte pocit, že nezvládáte své studijní povinnosti? Cítíte se pod tlakem? Připadáte si osamělí nebo řešíte problémy ve vztazích?

Každý z nás se může ocitnout v náročné životní situaci. Na své problémy ale nemusíme být sami. 

FSV UK nabízí studentům možnost konzultací formou podpůrných terapií a psychologického poradenství. 

Bezplatnou konzultaci si můžete dohodnout i v případě, že váháte, zda je vhodné se s vašimi potížemi obracet na odborníky. Zjistíte, zda vám forma terapie bude vyhovovat, případně můžete dostat doporučení na další služby. 

Co můžete konzultovat?

  • rodinné a vztahové problémy
  • potíže související se studiem (přetížení, obavy ze zvládnutí nároků studia, potíže vyplývající ze specifických poruch učení nebo poruch pozornosti, práce s motivací)
  • úzkostné stavy
  • depresivní stavy
  • stres a jeho zvládání

Kolik vás to bude stát?

Pro studenty FSV UK v prezenční formě studia jsou služby psychologického poradenství zdarma

Maximální počet sezení hrazených FSV UK, která mohou studenti čerpat, je 5 sezení.

V případě zájmu o dlouhodobou psychoterapii je možné se domluvit individuálně. 

Jak se objednat?

Na individuální konzultaci se můžete objednat prostřednictvím emailu psychologicka.poradna@fsv.cuni.cz.

Je možné se dohodnout na osobní nebo online konzultaci. Osobní sezení probíhají v Terapeutickém centru Podolí (Dvorecké náměstí 2, Praha 4). Délka jednoho sezení je 50 – 60 minut.

Konzultace je možné zrušit 24 hodin předem emailem. V případě, že se student bez včasné omluvy na sezení nedostaví, toto sezení mu propadá. Pokud by student opakovaně nepřišel na domluvený termín, nemusí mu být další termín nabídnut.

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Vlaďka Šnoblová vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Psychologické práci se věnuje od roku 2015. V současné době se účastní výcviku v Gestalt psychoterapii v Institutu Dialog Brno. Pracovní zkušenosti čerpá zejména ze své praxe na Lince bezpečí, kde působí od roku 2015 a v psychologickém poradenském centru při FF UK, kde poskytuje podporu, poradenství a terapii studentům od roku 2018. Pracuje také v pedagogicko psychologické poradně, kde se věnuje dětem s poruchami učení a chování.

Pracuje v souladu s principy Gestalt psychoterapie a v psychologickém poradenství i v terapii se snaží nahlížet na situace pohledem klienta, který je prožívá. Svou práci ráda obohacuje o využití různých projektivních technik, terapeutických karet nebo experimentů, které se mohou někdy v terapii nabídnout jako zajímavé zdroje dalšího zkoumání klientova světa a prožívání.

Profil terapeutky