Rozhovory s osobnostmi FSV: Kateřina Králová

Rozhovory s osobnostmi FSV: Kateřina Králová

Rozhovory s osobnostmi FSV: Kateřina Králová

Přečtěte si další ze série rozhovorů s osobnostmi naší fakulty – tentokrát s Mgr. Karlem Svobodou, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií IMS o jeho knize Autokrat a jeho doba: Rusko a revoluce v letech 1830–1831, způsobu zkoumání historie a důležitosti vědeckého odstupu.

Naši absolventi umí až sedm jazyků, říká Kateřina Králová, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií IMS v 

K rozhovoru