Kanada

McGill University

 • Web univerzity: McGill University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.
 • Počet míst:15 semestrálních míst na celý rok (+ 2 místa vyhrazena pro PF) , vybraný semestr prosím uveďte v motivačním dopisu
 • Pozor: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné katedry, zejména termíny pro podávání přihlášek a požadovanou jazykovou úroveň. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti Mgr/NMgr/Ph.D.programu).
 • Desautels Faculty of Management,  pouze 1 místo pro pregraduate
 • Informace pro (Mgr/NMgr/Ph.D.) studenty, kteří se chtějí hlásit na graduate úroveň: gradapplicants
 • Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě pouze provádět výzkum, se hlásí na výzkumný pobyt jako Graduate Research Trainee. Je však nutné si předem na příslušné fakultě ověřit, zda v současné době GRT přijímá. Více informací najdete na stránkách graduate-research-trainee
 • Bližší informace pro výměnné studenty: Fact Sheet
 • Informace o finančních nákladech: www.mcgill/cost

Simon Fraser University

Concordia University

University of Toronto

 • Web univerzity: University of Toronto
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Na partnerské univerzitě se spolupráce účastní pouze Munk School of Global Affairs (patří pod Faculty of Arts and Science, St George Campus) a studentské výměny platí pro studenty na úrovni udergraduate/Bc. a také graduate/NMgr.
 • Informace pro výměnné studenty: inbound exchange
 • v rámci graduate je možné si předměty vybírat z programu Master of Global Affairs a z kurzů Centre for European, Russian and Eurasian Studies (CERES) na úrovni graduate:

          Master of Global Affairs

          CERES

 • Další informace lze nalézt ve fact sheet
 • Univerzita není dostupná pro letní semestr 2022/2023

Université de Montréal

 • Web univerzity: Université de Montréal
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: francouzština
 • Výuka probíhá ve francouzštině, univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).
 • Studenti Mgr. programu si můžou zapsat max. jeden kurz na bakalářské úrovni. Mgr. kurzy může výměnný student navštěvovat pouze po ukončení alespoň jednoho semestru NMgr. studijního programu na UK.
 • Podrobné informace pro výměnné studenty jsou na webové adrese www.guide.ca
 • Dále univerzita nabízí možnost výzkumného pobytu pro studenty na úrovni undergraduate i graduate, hlásit se je možné kdykoliv v průběhu roku, maximální délka je 6 měsíců a nejsou zde žádné jazykové požadavky - více informací: Research Exchange