Taiwan

School of Liberal Arts and Social Sciences, Soochow University in Taipei

  • Přednost mají studenti ISS (hlásit se však mohou i studenti z jiných institutů)
  • Web univerzity: Soochow University in Taipei
  • Důležité informace pro uchazeče!
  • Jazykové požadavky: anglický jazyk, případně jiné
  • Factsheet
  • Studenti přijatí v rámci dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování,
    stravování, cestu a zdravotní pojištění si studenti hradí sami. Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu Mobility.