Center of Economic Research and Teaching, CIDE

Center of Economic Research and Teaching, CIDE

  • Web univerzity: Center of Economic Research and Teaching, CIDE
  • vhodné pro studenty bakalářského i magisterského studia
  • lze vyjet na semestr (únor - červen, srpen - prosinec) či celý akademický rok
  • Počet volných míst: 2 studenti pro LS
  • Důležité informace pro uchazeče
  • Požadované jazykové dovednosti: Španělský jazyk - úroveň B2 (více informací viz. Fact Sheet), úroveň španělského jazyka můžete doložit potvrzením od KJP FSV UK. 
  • Fact Sheet 2021/2022
  • Podmínky studia a financování: studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami. Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
  • Škola nedisponuje kolejemi, ale je nápomocna při hledání ubytování.